454 § Valtuustoaloite nro 18/2019 Lastenleikkipaikkojen ja ulkona olevien liikuntapaikkojen terveyshaittojen poistaminen

KEMINMAAN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA
Kunnanhallitus 29.10.2019
D/409/00.02.00/2019
454 § Valtuustoaloite nro 18/2019 Lastenleikkipaikkojen ja ulkona olevien liikuntapaikkojen terveyshaittojen poistaminen / Perussuomalaisten valtuustoryhmä
KH § 328/13.08.2019
TEK § 148/ 9.10.2019
Perussuomalaisten valtuustoryhmä jätti seuraavan valtuustoaloitteen kokouk- sessa 27.6.2019:
Esitämme, että Keminmaan kunta ryhtyy toimenpiteisiin lastenleikkipaikkojen ja ulkona olevien liikuntapaikkojen terveyshaittojen poistamiseksi.
On käynyt selville, että mm. irrallaan olevat lemmikkieläimet ulostavat ja virt- saavat lastenleikkipaikkojen hiekkalaatikkoihin.
Kunnanjohtajan esitys:
Kunnanhallitus päättää siirtää asian teknisen lautakunnan käsiteltäväksi.
Kunnanhallituksen päätös: Esitys hyväksyttiin.
—–
Tekniset palvelut hoitavat kunnan virallisia leikkipaikkoja. Havaitut terveyshai- tat poistetaan tai korjataan nykyisen käytännön mukaan jokaisella tarkastus- käynnillä.
Leikkipuistojen hoitotasoon ja lemmikkieläinten pääsyn estämiseen otetaan kantaa tulevassa leikkipuistojen yleissuunnitelmassa, jonka tekninen lauta- kunta on päättänyt teettää.
Teknisen johtajan esitys:
Lautakunta päättää, että lemmikkieläinten aiheuttamiin terveyshaittoihin ote- taan kantaa tehtävässä leikkipuistojen yleissuunnitelmassa.
Teknisen lautakunnan päätös:
Esitys hyväksyttiin. —–
Kunnanjohtajan esitys:
Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan asiassa tekemän pää- töksen.
Kunnanhallitus päättää saattaa asiassa tehdyt päätökset aloitteen tekijöiden ja valtuuston tiedoksi.
Kunnanhallituksen päätös:
Esitys hyväksyttiin.

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa