453 § Valtuustoaloite nro 13/2019 Keminmaan kunnan puolueille osoittamien vaalien ulko- mainostelineiden kunnon ja käytettävyyden selvittäminen

KEMINMAAN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA
Kunnanhallitus 29.10.2019
D/417/00.02.00/2019
453 § Valtuustoaloite nro 13/2019 Keminmaan kunnan puolueille osoittamien vaalien ulko- mainostelineiden kunnon ja käytettävyyden selvittäminen / Perussuomalaisten val- tuustoryhmä
KH § 324/13.08.2019
TEK § 147/9.10.2019
Perussuomalaisten valtuustoryhmä jätti valtuuston kokouksessa 17.6.2019 seuraavan valtuustoaloitteen:
Erityisesti kevään 2019 EU vaalien yhteydessä havaittiin, että Keminmaan kunnan osoittamien ulkomainostelineiden käyttö oli telineiden kunnon vuoksi erittäin vaikeaa tai jopa mahdotonta, ilman työkaluja, koska Keminmaan kunnan osoittamat taustalevyt eivät mahtuneet telineisiin.
Esitämme, että hyvissä ajoin ennen seuraavia vaaleja Keminmaan kunta kun- nostaa vaalien ulkomainostelineet ja tarkastaa telineiden käytettävyyden taus- talevyjen kanssa sekä varmistaa, että telineitä käsitellään niitä paikalleen asennettaessa siten, että niiden käyttö ilman työkaluja on mahdollista.
Kunnanjohtajan esitys:
Kunnanhallitus päättää siirtää asian teknisen lautakunnan käsiteltäväksi.
Kunnanhallituksen päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi esityksen lisäyksellä, että tekninen lautakunta selvit- tää ovatko ulkomainostelineet sijoitettuna oikeisiin paikkoihin.
—–
Tekniset palvelut tarkastavat ja tarvittaessa kunnostavat vaalimainostelineet ennen seuraavia vaaleja ja kuntalaisille järjestetään kysely vaalimainosten paikasta. Telineet asennetaan eniten ääniä saaneisiin paikkoihin seuraavalla kerralla.
Teknisen johtajan esitys:
Lautakunta päättää, että mainostelineiden kunto tarkastetaan ja tarvittaessa kunnostetaan ennen seuraavia vaaleja sekä järjestetään kuntalaisille kysely, jonka perusteella mainostelineiden paikka asetetaan seuraaviin vaaleihin.
Teknisen lautakunnan päätös:
Esitys hyväksyttiin. —–
Kunnanjohtajan esitys:
Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan asiassa tekemän päätöksen.
Kunnanhallitus päättää saattaa aloitteen johdosta tehdyt päätökset aloitteen tekijöiden ja valtuuston tietoon.
Kunnanhallituksen päätös:
Esitys hyväksyttiin.

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa