Eriävä mielipide Tilapäisen valiokunnan kokouksen 2.7.2020 asiakohtaan: 18 § Tilapäisen valiokunnan päätösehdotus valtuustolle

Eriävä mielipide

Tilapäisen valiokunnan kokouksen 2.7.2020 asiakohtaan:
18 § Tilapäisen valiokunnan päätösehdotus valtuustolle

Vastustan tehtyä päätöstä, koska tilapäisen valiokunnan saamat vastaukset ovat keskenään hyvinkin ristiriitaisia ja sisältävät vahvoja väitteitä puolesta ja vastaan.
Väitteet kunnanhallituksen puheenjohtajan toiminnasta ovat yleiselle tasolle jääneitä väitteitä, jotka ovat jääneet tarkemmin yksilöimättä. Kokousasiakirjat, kokouspäivät ja §:t sekä arvosteltu tekotapa ovat pääosin jääneet riittävästi yksilöimättä.

Eriävien mielipiteiden arvostelun osalta väitteet ovat jääneet myös riittävästi yksilöimättä.

Myöskin viitaukset hallintosäännön rikkomiseen ovat jääneet tarvittavalla tavalla yksilöimättä.

Erityistä mielipahaa on aiheuttanut se, ettei kunnanhallituksen puheenjohtaja ole taipunut kunnanhallituksen enemmistön tahtoon, vaan on uskaltanut olla erimieltä ja jopa käyttänyt lakiin perustuvaa oikeuttaan jättää tarvittaessa kyseenalaisiin päätöksiin eriävän mielipiteensä.

On suurta viisautta käyttää tarvittaessa itsenäisesti Kuntaliiton oikeudellisen yksikön saatavilla olevaa lainopillista asiantuntijapalvelua. Sitä ei pidä lukea viaksi, vaan se osoittaa rohkeutta yrittää valmistella toimielimen tehtäviä päätöksiä oikeudellisesti kestävällä tavalla.

En voi yhtyä esitykseen erottaa kunnanhallituksen puheenjohtajisto (puheenjohtaja), koska sille ei ole olemassa asiallisia lakiin perustuvia perusteita.
Kiinnitän myös huomiota jo aiemmissa kokouksissa jätettyihin eriäviin mielipiteisiin, joita ei huomioitu tilapäisen valiokunnan työskentelyssä.

18.5.2020 kokouksessa esitimme Marko Vuorisen kanssa suullisia kuulemisia (§ 3) ja kuulemiskirjeillä kuultavien henkilöiden lisäämistä (4 §) tuloksetta.
Olemme yhdessä Marko Vuorisen kanssa arvostelleet tilapäisen valiokunnan kuulemiskirjeiseen vastaamiselle asetettuja erityisen tiukkoja määräaikoja, tuloksetta.

Keminmaassa 2.7.2020

Jyrki Savikuja
Tilapäisen valiokunnan jäsen

Kirjoitettu 3.7.2020

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa